Etik Davranış Kuralları

Etik Davranış Kuralları
 
Müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, hissedarlar ve iş ilişkisi içinde bulunulan diğer tüm taraflar ile ilişkilerimizde ve tüm faaliyetlerimizde aşağıda ana başlıkları belirtilen StarGrup Etik Davranış Kurallarına uygun hareket ederiz.
 
 • Yasalara, Resmi Yönetmeliklere ve Şirket Prosedürlerine Uymak
 • Doğruluk ve Dürüstlük
 • Şeffaflık ve Açıklık
 • Tarafsızlık
 • Gizlilik
 • İletişim kanallarının açık olması
 
Çalışanların sorumlulukları:
 
 • Görev tanımında yer alan görevleri ve sorumlulukları gerçekleştirme
 • İş ortamına uygun kılık kıyafet giyme
 • Şirket çalışanlarına adil davranma ve ahlaka uygun yaklaşım
 • Şirket kaynaklarının etkin kullanımı
 • Bilgilerin kullanımında gizlilik, doğruluk
 • Çıkar çatışmalarından kaçınma
 
Şirket dışındaki görevler:
 
 • Hediyeler ve ağırlamalar
 • Yakın akraba ve arkadaş ilişkisi
 • Diğer kuruluşlarla olan ilişkiler
 • Müşteriler ve tedarikçilerle olan ilişkiler
 • Rakiplerle olan ilişkiler
 • Resmi kurumlarla olan ilişkiler